faktuellarena0106Søndag 31. august 2014

Den rettvendte og dokumenterte historien som vi har nedskrevet i magasinet Faktuell ARENA – utgitt i perioden 2006-2010 – er nå lagt ut på våre nettsider i sin helhet.    Les i kronologisk orden her.

Det er en meget interessant historie.   Den avslører rått spill fra våre motstanderes side, og et intenst hat mot de guddommelige sannheter som igjen har gitt seg utslag på det rent menneskelige plan. 

Når vi i dag ser på historien kan vi selv nesten ikke forstå at vi har holdt ut i den kampen. 

Det er viktig å forstå at den samme kampen for sjelers frelse og sannheten pågår fremdeles.   Vi erfarer at nå – som den gang – florerer det en intens svertekampanje for å rive ned og tilintetgjøre Aages troverdighet som mottaker av de guddommelige sannheter og hans unike måte å formidle hele Guds kraft til frelse på.

Men, - Jesus har seiret over djevelen og hele ondskapens åndehær, og som den siste skal HAN – Jesus – stå frem på støvet.

 

Her er Aages sang:

JESUS HAR SEIRET

Herren Jesus, Frelsesmannen, lever i all evighet.

Han fra graven er oppstanden i sin kraft og herlighet.

 Kor;

JESUS HAR SEIRET, HALLELUJA

KAMPEN HAN VANT PÅ GOLGATA

SKYLDEN NAGLET BLE TIL KORSET

DET ER FULLBRAKT SOM HAN SA

 

Tørste, hungrige han metter, døde enn han vekker opp.

Bundne han i frihet setter, løser ånd og sjel og kropp.

 

Du som med din synd og plage ikke øyner nogen vei,

Gå til Ham som uten klage, villig tok din straff på seg. 

Aage Samuelsen (Tekst og melodi)