KAPITTEL 8 - PRESSENS SINNSYKE

Den samlede presse i landet har i sin helhet vært enige om å drepe meg, uten hensyn.  De mest hårreisende artikler av løgn og djevelskap har figurert, som regel på førstesidene. Aage Samuelsen skulle slaktes, dermed basta.  Ingen medlidenhet har blitt vist, sterkere og sterkere er ropet blitt: Bort med Aage Samuelsen.  Hatets ild fra helvete har tent hele landets hjerte i brann. Oslo Dagblads sjelelig avstumpede og hjerteløse ånd, anført av Michael Grundt Spang, en såkalt kriminalreporter, har på en djevelsk måte spilt opp med sine pøbel- og løgnartikler, injurierende i hele sitt opplegg.  Men for dem spiller det ingen rolle om mennesker går til grunne; opplaget må økes, mer penger i kassen.opprinnelig42
Som en god nummer to kommer så Telemark Arbeiderblad.  Hovedfiguren Arthur M., et like sjelelig avstumpet kadaver, uttalte til en annen journalist etter mitt "fall" i København: "Endelig har jeg fått klem på ham".  Man behøver ikke gå til helvete for å finne Satan, dere finner ham hos disse aviser og hos slike råtne personer.  Men det verste er at de får hjelp av satansfylte falske brødre.
Det finnes ikke sterke nok ord på norsk som kan karakterisere slike brutale bødler og sadister som disse karene.  Selv er de full av synd og alskens uhumskhet, og helvete ligger åpen for dem.  Der skal ikke ilden slukke.  De skal skrike i evighet om tilgivelse, men ikke få den.  Deres dom sover ikke. Den ånd som det norske presse har åpenbart mot meg, kalles i Norge for "høy kultur".  Jeg kaller det journalistisk sinnsyke, dirigert av antikristens ånd.  Landet Norge er blitt hovmodig, og er moden for en hårdere straff enn de fem år under nazitiden, og den kommer - like sikkert som jeg heter Aage Samuelsen.  Når du leser dette, og du ser at landet med by og bygd ødelegges av fremmede tropper og tusener av mennesker skal slaktes ned, da skal du vite at jeg har sagt det forut.

Evangeliet er blitt forkynt i ånds og krafts bevis, med tegn, under og mirakler; - redsel og gru skal følge fordi de ikke så sin besøkelsestid.  Prester, predikanter, pastorer, forstandere og ledere som inspirerte pressen til å gå imot det fulle evangelium skal også, med dem, stå utenfor himmelens port og forgjeves rope: "Lukk meg inn!"  Men Han der inne skal svare: "Jeg kjenner dere ikke!"  Kulturlandet Norge har underskrevet sin egen dom.

Pressens voldshandlinger mot meg savner sidestykke i historien, og dette ser ikke Gud på uten å straffe. Etter slike gestapometoder mot meg i flere år med utskjelling, løgn og sjelelig hudfletting, har landet vist at naziånden lever i beste velgående.  Jeg er torturert og pint og plaget av Norges bøddelpresse, mens den ugudelige hopen, sammen med religiøse bekengler, har stått rundt og hylt lik ulver.  De har ropt i sitt hjerte: "DREP HAM!"

Jeg er blitt utskjelt på gaten, jeg er blitt truet på livet, jeg er blitt slått ned og endog mine klær er revet i stykker.  Som følge av dette er jeg blitt oppfaren og hissig, og dette har igjen gått ut over min familie som har vendt seg bort fra Gud.  Mine barn har blitt hånet på skolen, de har som følge av det ikke villet gå på skole, og dette har igjen gått ut over meg. Man skriker opp om USAs rasepolitikk her i landet.  Norge ligger på samme linje.  Kulturlandet Norge - lukk munnen og fei for egen dør.  Rydd opp i sadistpressen.  Fjern hatet selv før dere bryr dere om andre! (...)