KAPITTEL 14 - HVOR ER DE ØVERSTE MYNDIGHETER?

Hvor har så regjering, Storting og myndigheter stått i dette makabre skuespill? Stortingsmann Finn Gustavsen (SP), en fordekt kommunist og USA-hater, samt en hårdkokt kristendomshater, interpellerte til Stortinget en artikkel i Maran Ata-bladet skrevet av meg, om legenes humbugmakeri som resulterte i Stortingsdebatt på bred basis. Jeg var selv til stede under debatten. Stortingsrepresentant Rakel Severin (AP) stod frem med et vrøvl som jeg karakteriserer som en dårlig sladreskrøne. Debatten var bare noe tøv det hele. Jeg satt og tenkte: Er det dette som skal styre landet og verne om kristendomsfriheten? Da er det ikke underlig at pressen har fritt spillerom i sine sadistiske handlinger mot meg. Ikke noe merkelig da at antikristens ånd raser som den gjør mot den åndelige frihet vi har i Kristus.

Resultatet av debatten var at de ingenting kunne gjøre mot meg. Dermed er det ikke sagt at de ikke ville gjøre noe, men de kunne ikke - uten også å røre ved grunnlovens paragraf om religionsfrihet.
Hva har de gjort for å dempe pressens opphisselsespolitikk mot meg? Absolutt intet. De har samtykket stilletiende - i håp om at jeg til slutt skulle bukke under for hetsen. Regjering og Storting verner om Statskirkens falsklære som har ført millioner av sjeler til helvete. I grunnen er dette ikke så underlig for verden elsker jo sitt eget. Statskirken er kun en religiøs forkledd ugudelig hop, dirigert og ledet av staten. Det er derfor ikke så underlig at staten bevilget millioner på millioner av kroner til bygging av moderne kirker og kapeller som delvis står tomme året rundt. Like mange millioner av kroner blir bevilget til utdannelse av prester - som sprøyter det norske folk full av religiøst vrøvl - som likesom skal forestille åndelig prediken, men som kun er stener for brød.

Storting, regjering og det norske folk for øvrig vet at Statskirken er en avleder fra den sanne Gud og at den fører folket bak lyset, - at den intet har med Gud å gjøre. Den er verre enn Jehovas Vitners lære, fordi den er så godt forkledd, og ligger så godt an for det naturlige menneske at minst 70 prosent av det norske folk godtar den. Blir så det sanne evangelium forkynt - med tegn og under, med Åndens frihet - tror folk at det er villfarelse og vranglære. Derfor kommer også den sterke reaksjonen mot den frie forkynnelse. Men, - avskaff Statskirken, avskaff utklekningssentralen til prestene, la folket tenke og handle fritt i spørsmålet tro på Gud. Vern ikke om slangen som slynger seg om hele Norge. Slangen lever av støv, og støvet er vi.

Satans taktikk og fremgangsmåte mot vekkelse er velkjent for dem som ser litt lenger enn til seg selv. Mens menigheten er sterkt hengiven i alt som skjer, legger Satan sine planer om fremstøt. Han engasjerer pressen og religiøse ledere og bombarderer vekkelsen med hetsen, forakten, tvilen og vantroens brannpiler. Etter hvert som tiden går i diskusjonens høye bølger, utsettes Guds redskap for kritikk først utenfra, så eter kritikken seg lik en larve (husbokk) inn i vekkelsen, og da selvfølgelig mot det redskap som Gud har salvet.