Lørdag, 28. oktober 2023

DETTE ER DET SISTE VEKKEROPET SOM BLE UTGITT, NR. 2 - DESEMBER 1987.  AT BRODER AAGE VAR EN GUDS MANN KAN INGEN BETVILE NÅR DE LESER HVORDAN HAN HER FORUTSIER HVA SOM VIL SKJE MED ISRAEL OG RESTEN AV VERDEN.  TIL SITT SISTE ÅNDEDRAG VAR AAGE EN AV ISRAELS FREMSTE FORSVARERE - FORDI JØDENE (GUDS EIENDOMSFOLK) - OG ISRAEL - AV GUD ER GITT DEN POSISJONEN OG BETYDNING DE HAR HER I VERDEN.  LES OGSÅ ARTIKKELEN NEDENFOR (HAR ISRAEL OKKUPERT «PALESTINA»?)   


Vekkeropet nr. 2 1987

Vende seg mot Israel

 

HAR ISRAEL OKKUPERT «PALESTINA»?

Av AAGE SAMUELSEN

Klippet fra Vekkeropet Nr. 2 – desember 1987.

Sverd over Israel

«ISRAEL BLIR FRELST VED HERREN MED EN EVIG FRELSE; I SKAL I ALL EVIGHET IKKE BLI TIL SPOTT OG SKAM».

Vi retter ikke dette spørsmålet til noe politisk parti, heller ikke til noe arabisk land, og slett ikke til Sovjet, for Glasnost gjelder ikke for jøder i Sovjet.  Vi spør Guds ord.  Hva sier det?

Gud har fra evighet av skapt jorden for Israels skyld.  Og da han fra begynnelsen av gav løftet til sitt folk, ved Abraham, Isak og Jakob, at de skulle innta det landområdet som Gud hadde bestemt at de skulle bosette seg i, så er det ikke én i hele verden som kan rokke ved denne pakt!

Da Israel ble erklært som selvstendig stat i 1948, og når til og med Sovjet måtte gå med på denne erklæringen (om enn motvillig), så var det Guds finger som hadde bestemt dette.  Jeg kan ta frem utallige skriftsteder som bekrefter hva jeg her skriver.  Jødene har aldeles ikke okkupert sitt eget land.  De har bare ganske enkelt tatt det tilbake til odel og eie.

harmageddonslettaDet hatet som ligger hos alle Israels motstandere, og alle truslene om tilintetgjørelse, hjelper dem ingenting, tvert imot.  Israel er Guds eiendom og jødene hans eiendomsfolk.  Og den som truer Israel rører ved Guds øyensten. «DEN SOM FORBANNER DIG …» sa Gud til Abraham «… SKAL JEG HERREN FORBANNE.»  Uansett hva FN eller andre «fredsmeklere» forsøker seg på mot Israel, så ødelegger de seg selv. 

I 1965 gav Saudi-Arabia, Syria, Jordan, Jemen og Libanon ut en frimerkeserie, - alle med sverd over Israel, - siden har hatet mot dette lille landet grepet ennå flere land.  Men Israels Gud, - deres vokter, - sover ikke.  Han holder et våkent øye med alt som skjer på denne forbannede jord.  Sovjet inngår forsvarspakt med araberne, men uansett hva Sovjet og andre land truer med, vil Gud holde sin hånd over sitt elskede folk.

Det Bibelen peker på nu, er rettet mot Guds avgjørende slag mot alle Israels fiender: Slaget på Harmageddon, - og det er ikke langt unna!