Oppdatert mandag, 13. november 2023
I forbindelse med den fryktelige situasjonen i Israel, og den voldsomme fordømmelsen som flommer over landet og det jødiske folket fra nesten hele verden, skal vi minne om hva dette egentlig handler om.  Les Aage Samuelsens artikkel nedenfor, den kunne ikke være mer høyaktuell enn akkurat nå.  Red.
 
ISRAEL - SETT MED GUDS ØYNE
 
Vekkeropet 1 1986Artikkelen er skrevet av Aage Samuelsen, og er hentet fra Vekkeropet nr. 1-1986. 
Den har også vært trykket i Morgenbladet i 1985.
 
Det er meget vanskelig, for ikke å si umulig, å forstå den kamp Israel utkjemper mot nær sagt alt og alle i dag, dersom en ikke ser det fra Guds synspunkt.  Allerede fra evigheten har Gud besluttet å skape sitt eiendomsfolk Israel (også kalt Guds hustru). Hebraisk var det språk Gud brukte når han talte til Adam og Eva og det er det samme språk han har gitt sitt folk Israel.
 
Israel (jødene) er blitt til etter Guds vilje på en overnaturlig måte. Ismael (araberne) er blitt til ved kjøds vilje. Dette er en parallell til det som skjer på det åndelige område.Det er menigheter født ved kjøds vilje og i antall er de større og teller langt flere enn den menighet som er født på en overnaturlig måte etter Guds vilje.
 
Man kan ikke behandle Israel ut fra sympati eller antipati. Når det i dag skrives og tales om Israel som en hevngjerrig nasjon glemmer de fleste at Israel ennu lever etter Moseloven som taler om øye for øye og tann for tann.
 
I Moseloven finnes ingen nåde overfor motstandere. Staten Israel har blitt til ved det løfte som Gud gav til Abraham: JEG GIR HELE LANDET TIL DIG OG DIN ÆTT.” Det er intet ord i Bibelen som taler om Palestina, men det heter kort og godt LØFTESLANDET.
Grunnen til at ”Palestina” fikk navnet Kana’an, som Sør-Libanon er en del av, er fordi Kam (Noas sønn) tok landet i eie uten lov. Det er Kams ætt som i dag krever dette landet som sin rett. Det vil forbli kamp og strid i Libanon, og andre steder, fordi Israel slett ikke har okkupert landet, men har tatt landet i eie etter Guds løfter. Israels grenser er av Gud trukket opp fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det er i det hele tatt ikke snakk om at Israel okkuperer, men de tar sitt eget land i eie. Det står nemlig i det gamle testamentet om grensene som Gud har gitt Israel i arv og er underskrevet med Guds eget navn: ”JEG, HERREN, DEN ALLMEKTIGE.”
 
Det største problemet FN har i dag er Midt-Østen, med Israel som stridens eple. Jerusalem, som Israels hovedstad, er en torn i øyet på de fleste og det er kommet mange forslag fra flere statsmenn om på nytt å dele Jerusalem i to, men det kommer ALDRI til å skje! I prof. Sakarias 12, 2-3 står det: ”SE, JEG GJØR JERUSALEM TIL EN TUMLESKÅL FOR ALLE FOLKENE RUNDT OMKRING; OGSÅ OVER JUDA SKAL DET GÅ UT NÅR JERUSALEM BLIR KRINGSATT. OG DET SKAL SKJE PÅ DEN DAG AT JEG VIL GJØRE JERUSALEM TIL EN STEN Å LØFTE PÅ FOR ALLE FOLKENE; ALLE SOM LØFTER PÅ DEN, SKAL SÅRE SIG SELV.JA, ALLE JORDENS HEDNINGEFOLK SKAL SAMLE SIG MOT DET.” Og i Obad.11. v. står det: ”UTLENDINGER KASTER LODD OM JERUSALEM.”
 
Den egentlige grunnen til Israels kamp i dag er at de har forkastet Kristus som deres konge, men Jesus har allerede forutsagt alt det som i dag går i oppfyllelse. I Joh. 10 taler han om Israel som fårene og hedningene som de andre får, og i det 10. vers om Antikrist som kommer og setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud selv, det er han Israel nu venter på. Alle tegningene og planene til dette tempelet i Jerusalem ligger klare. Og de gransker skriftene og følger nøye med når tid deres konge skal komme. Det er uhyggelig å se hvor hurtig det nærmer seg den tid da verdens største forfører, Antikrist, skal stå frem på arenaen og underlegge seg hele verden. Det er også uhyggelig å lese om verdens fremste politikere og ledere som høyere og høyere roper på en verdensregjering. De er banebrytere for Antikrist, likesom Johannes døperen ryddet vei for Kristus. Den romersk-katolske kirke vil mer og mer dominere det religiøse verdensbilde. Dette er ikke noe jeg forestiller meg, men når dette skjer vil dere se at det er i full overensstemmelse med det profetiske ord.  Artikkelen fortsetter på neste side ...
Hatet mot kristendommen vil tilta mer og mer, og da mener jeg ikke de religiøse menigheter født ved kjøds vilje, men mot den menighetTeltplugger som er født på ny på en overnaturlig måte ved Guds vilje. Det samme rop som lød fra horden mot Jesus da han skulle dømmes vil tilta i styrke over hele jorden: ”BORT MED DENNE!” Men Kristus har lovet å hente sin brud fra jorden før ulykken kommer. Som Paulus sier i 2. Tess. 2,7: ”FOR LOVLØSHETENS HEMMELIGHET ER ALT VIRKSOM, BARE AT DEN SOM NU HOLDER IGJEN (det som ligger midt i veien (menigheten), dansk oversettelse) RYDDES AV VEIEN; OG DA SKAL DEN LOVLØSE (Antikrist) ÅPENBARES.”
 
Man kan få kuldegysninger når en ser hvor fort det utvikler seg mot dette klimaks. De fleste av dem som kaller seg kristne i dag er fullstendig blinde for det som foregår i verden. Men Gud våker over sitt folk Israel, selv om de ennu er blinde for det som skjer. Derfor kan også Israels hevnaksjoner sees som et resultat av sin troskap mot Moseloven. Her er ikke plass for verken sympati eller antipati, det må sees med Guds øyne.
 
Etter Antikrists regjeringstid (tre og et halvt år) vil Israels evige konge, Jesus Kristus, sette sine føtter på Oljebjerget og holde dom over alle Israels Guds fiender – uansett hvilken nasjon det er. Den som har hjertets opplyste øyne ser mer enn andre ser, hører mer enn andre hører, og vet at tiden nærmer seg hurtig da Gud selv skal holde dom.
 
Når en tenker på Israels lidelser i form av forfølgelser og nedslakning av jøder gjennom tidene, er det ikke underlig at Israel, ut fra det som har hendt – og truslene om fullstendig utryddelse, blir grepet av frykt og setter alle krefter inn på å bevare sin eksistensberettigelse. Jødefolket er et av tidenes største mirakler og et mektig bevis på Guds eksistens, samtidig som det er et bevis på at deres fiende Satan aldri oppgir sin plan om å utrydde dette bevis. Guds plan med Israel kan ingen forandre, uansett om hele verden er imot dem.Det er derfor jeg sier at Israels kamp ikke må vurderes ut fra sympati eller antipati. Israels kamp må sees ut fra Guds ord. Det er derfor alle de kristnes ansvar å se etter hva Guds ord sier og ut fra dette:
BE OM FRED FOR ISRAEL!