Mandag, 27. mai 2024

AV AAGE SAMUELSEN

Innlegg til avisene, april 1987

Grunnen til at jeg har skrevet flere artikler med klare advarsler mot Sovjet og landets nuværende regime (Sovjetunionens leder, Mikail A. Gorbatsjov,GorbachevMS i perioden 11. mars 1985 – 25. desember 1991, red.anm.), er at lederne bygger sin lære på gudløshet og en antikristen holdning som har sitt utspring helt fra Noas dager, da Noa og hans familie landet på Ararat Bjerg.

Beretningen forteller videre at Noa laget seg en vingård, hvor han og hans sønner drakk seg lystige på søt vin, og Noa sovnet beruset i sitt telt.  Hans yngste sønn Kam gikk inn i teltet og fikk se sin fars nakenhet og blussel og fortalte dette til sine brødre.  Da Noa senere fikk høre det forbannet han sin sønn, og denne forbannelse hviler over Kams etterslekt til dags dato.

Det er meget interessant å legge merke til at andre av Noas sønner, så som Gomer og Magog, Madaj og Jahvan, Tubal, Mesjek og Tirsas er nevnt både i Joh. Åp. 20, 8 og i Esekiel 38. kap. hvor Esekiel profeterer i 2. vers: «Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros (Russland), Mesek (Moskva) og Tubal, og profeter imot ham!  Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!  Jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær.»

Så står det i det 5. vers om hvem som vil være med dem, og det er persere (Iran), etiopere og puteere med dem, alle sammen med skjold og hjelm.  «Gomer og alle dens skarer.  Togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig.» 

Kart Gog MagogI dette kapitlet står det klart hvilken vei disse vil gå, nemlig til Israels land hvor de skal få sin endelighet, og Gud holde dom over dem.

Hatet som disse folkeslagene har imot Israel ligger nettopp i den forbannelse som hviler over slektene til Kam – Noas sønn.  Det er også en av grunnen til at Sovjet aldri vil inngå noen fredspakt med USA. Og det som nu er skjedd i forbindelse med Moskva og USA (1987, red.anm.) bare bekrefter det jeg tidligere har skrevet og sagt: Gorbatsjovs reformplaner er et eneste stort bedrageri.  Deres sykelige mistenksomhet og sjalusi overfor USA vil alltid finne påskudd til å legge skylden på USA for brudd på fredsforhandlinger, fordi regimet som hersker i Sovjet er en eneste stor tumleplass for Satans demonhærer. 

At deres djevelske propaganda mot vestmaktene finner gehør også her i Norge, i folk som tror på deres løgner og derved tar parti for Sovjet mot USA, er ikke så underlig.  Den som følger litt med, ut fra Guds ord, vet at Sovjet har planer om å nøytralisere Norge som et Natoland – som igjen er en oppfyllelse av Esekiel 38 og Joh.åp. 20.

USA vet mere om disse planene enn det norske folk forstår.  Jeg tror derfor ikke det er noen tilfeldighet at USA innbyr skandinaver til å komme over – uten visum – til det land som ikke bare har demokrati på papiret, men som også praktiserer demokratiets lover om frihet og selvbestemmelsesrett.

Avisene er full av rystende og forferdelige scener her i Norge, og jeg vil spørre: Hvordan kan normale mennesker gi sin støtte til et parti som herjer så med det norske folk som Arbeiderpartiet gjør!  Det blir jo bare mere og mere rødt ettersom tiden går! 

Tro ikke ett sekund på terrorregimet til Sovjet.  Et slikt regime er og blir forbannet av Herren!  Guds ord lyver ikke, men sender ut klare advarsler på forhånd om hva som vil skje.