Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet oktober 1980.

Goda Meir i Washington 1957Da jeg i 1957 var til stede i FN, og vi ble ledet av vakter til å sitte ved siden av den israelske delegasjonen under den heftige debatten mellom Sovjet og araberne på den ene side, og Israel på den andre, kom det til ganske kraftige utfall mot Israel fra Sovjet og araberne.  Vi fikk anledning til å samtale med den israelske delegasjonen med Golda Meir i spissen.  Jeg sa til dem at likeså sikkert som vi var i FN, likeså sikkert ville det bli at Israel skulle få hele Jerusalem, etter Guds ord.  

Skal man diskutere Israel og Jerusalem er det i det hele tatt ikke snakk om sentimentale følelser.  Et syn basert utenfor Guds ord har ingen som helst gyldighet eller makt.  Det er ikke snakk om hva hverken PLO eller andre land mener, det er det profetiske ord – talt av patriarker og profeter – inspirert av den Hellige Ånd som har gyldighet.

Ingen kan stenge veien for Guds plan med Israel.  En må bøye seg for det faktum at det profetiske ord, skritt for skritt, er i ferd med å gå i oppfyllelse.  Israel har fått sin hovedstad – som rettmessig eier – tilbake som sin evige eiendom.  Det er ikke vanskelig for dem som har et åpent og våkent øye å se det som skjer like for våre øyne.

I Nehemias 2, 19-20 leser vi: «Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa: Hva er det I gjør der?  Vil I sette eder opp mot kongen?  Da svarte jeg dem så: Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem.»

Dette er en profetisk tale, rettet mot det som skjer i dag.  Det er like så viktig for Gud – som det er for Israel – at hans profetiske ord ikke blir forfeilet slik at han skulle stilles som en løgner for det som han forut har talt om det som skjer nu like for våre øyne, - og om de løfter han har gitt om det lovede land for Israel, - at hele det lovede land er deres rettmessige eiendom.

I Salme 137, vers 5-7 står det: «Glemmer jeg dig, Jerusalem, da glemme mig min høire hånd!  Min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høieste glede!  Kom Jerusalems dag i hu, Herre, så du straffer Edoms barn, dem som sa: Riv ned, riv ned, like til grunnen i den!»

Vi må huske på at om alle land i verden reiser seg mot Israel fordi de tar sin hovedstad i eie, og de blir utstøtt av alle folkeslag og stemplet som okkupanter av sitt eget land, er det fordi de er fullstendig forblindet.  Og når de helt uvitende planlegger brutale angrep mot en av verdens minste nasjoner for å tilintetgjøre den, så er det dømt på forhånd til å mislykkes.

Vi leser Esaias 52, 9-10: «Bryt ut og juble alle sammen.  I Jerusalems ruiner!  For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem.  Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.»

Det er nedslående å lese og høre i massemedia at LO-representanter lar seg friste til å opprette forbindelse med en mordergjeng som PLO representerer for å stå høyt i folks øyne, og også å se den norske regjerings lunkne holdning overfor Israel og dens livseksistensberettigelse.  (I 1980 var det Arbeiderpartiet – med Odvar Nordli som statsminister – som regjerte landet vårt, red.anm.) 

Gud sa til Abraham: «Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig vil jeg forbanne» 1. Mosebok 12,3.  Disse ord har full gyldighet og makt i dag. 

Det som skjer i Midt-Østen i dag har to tydelige advarsler, først og fremst til Guds folk; at når dette skjer er det tydelige tegn på Jesu snare gjenkomst, og at det gjelder å våke og be.  For det annet er det et varsel til alle verdens nasjoner om at de vil gå i møte en tid da det demoniske mørke vil rulle over land etter land, og det forteller at verdensfysten Anti-Krist er i ferd med å tre inn på den politiske arena,  som med sitt tyranniske regime fullstendig vil forandre verdenskartet og lage opptakten til verdens største blodbad ved slaget i Harmageddon.  

Dette er ikke spekulasjoner, men den nakne sannhet at det er to alternativer for mennesket å velge; enten et evig liv med Kristus eller å velge dyrets merke på sin panne og i sin hånd.  Det verden opplevde under den 2. verdenskrig blir for lite å regne mot det som verden vil oppleve under Anti-Krists tid.

Be om fred for Jerusalem!  La alle sentimentale hensyn vike fra deg, se sannheten i øynene.  Herren bevarer sitt eget profetiske ord, ingen kan rokke ved det. 

Ingen resolusjoner, uansett i hvilket land eller i FN – mot Israel – kan hindre den utvikling som forut er bestemt.  AMEN!