Lørdag, 27. april 2024
 
Av AAGE SAMUELSEN
Klippet fra Vekkeropet, januar 1980
 
Aage tankefullFor mange har Guds ord blitt et strengt påbud og fordømmelse, som igjen skaper forvirring.  Et planløst og tilfeldighetens kristenliv blir resultatet.
Jeg synes Marta, i Luk. 10, 40, er et typisk eksempel på alle dem som gjerne vil tjene Jesus (øyentjenere) og som det står i en dansk oversettelse: «Hun vimset hit og dit».
Hun var oppriktig i sin iver, men hun glemte det viktigste: Hans ord! 
Jeg husker som nyfrelst hvor jeg lengtende lyttet etter det de gamle pinsepredikantene talte, når de stod frem drevet av Ånden.  Åh, hvor jeg nøt hvert ord.  Jeg gikk for meg selv, ba i stillhet og grundet på det jeg hørte og leste.
Når krisene kommer, som de gjør, er det intet annet som har hjulpet meg enn Ordet.
 
Et problem som ofte dukker opp med hensyn til lesing av Guds ord er: Skal jeg lese Guds ord ofte?  Og hvordan forstå det?  Da må jeg ta et så enkelt bilde som vår daglige mat.  Du spiser når du trenger mat, og man behøver ikke forstå hvordan den virker for å spise den.
 
Så kommer det an på hvordan du spiser maten, noen slafser i seg maten, andre har ikke tid til å gjøre seg godt av den fordi de har så mange gjøremål at maten ikke får gjort nytte av seg.
Glem aldri at det er Guds ord som frelser deg.  Ordet oppholder deg.  Ordet holder deg i live.  Ordet er stabilisatoren.  Ordet hjelper deg i alle kriser.  Ordet fører deg alltid til Kristus.
 
Det hjelper deg ingenting om du pløyer gjennom Bibelen 20-30 ganger for å gjøre deg bemerket hos mennesker og Gud.  Det er ikke et menneske som eter mat for en hel uke i ett måltid.  Ordet er din rettesnor, din veileder og endemålet for din tro.  Ordet holder deg borte fra sladder, baktalelse, misunnelse og svartsyke.
 
Når ildprøvene kommer over ditt liv, og du synes alt håp er ute, gå i enerom; si alt til Jesus så vil det ord han taler til deg hjelpe deg gjennom alle vanskeligheter.
Med all den erfaring jeg har kan jeg også henvise til ham som har hjulpet meg. 
 
La Ordet være et lys og en lykte for din fot.  Les Salme 1 og Salme 23.  Tenk på hvert ord du leser og gjem dem i ditt hjerte.  La ordet være det sentrale i ditt liv.  Det vil frelse deg på den ytterste dag.