Lørdag, 13. april 2024

AV AAGE SAMUELSEN

ARTIKKEL I VEKKEROPET NR. 6 JUNI/JULI 1984Aage festiviteten

Det som skjer på det politiske og religiøse plan rundt omkring i verden kan for mange synes å være en tilfeldighet.  Men den som kjenner til hva de gamle profeter har forutsagt for tusener av år siden vet at deres profetier går i nøyaktig oppfyllelse.

Vi vet også at det er demoniske krefter som kan forvirre og ødelegge menneskene.  Dette er forutsagt av Gud, han som er altseende og allvitende.  Og ingen må komme å si: «Kan ikke Gud hindre dette?»  Det er menneskene selv som avgjør sitt eget livs fremtid.

Et eksempel er Ninive.  Gud advarte Ninives befolkning gjennom Jonas, at dersom de omvendte seg til Herren ville han spare byen for undergang.  De tok imot advarselen og omvendte seg.  Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra som ikke ville omvende seg.  Herren sendte svovel og ild over byene, og folket omkom.  Ved utgravninger av disse byene ble det bevist at de hadde brent opp, og de fant svovel i gatene. 

sodoma e gomorraJeg kunne nevne mange eksempler på at dersom folket vil høre på Guds røst vil han spare dem fra en kommende undergang.  Vi ser hvordan det går med land etter land som rystes av politiske uroligheter, og hvor menneskeliv ikke er noget verdt, bare de kan fremme sine egne politiske ideer.

Ser vi på det som skjer i vårt eget land, med alle politiske motsetninger som kjemper innbitt mot hverandre, uten hensyn til om det skulle oppstå voldsomme uroligheter som ødelegger mange års intenst arbeide for å gjøre landet til et velstandsland, spiller det ingen rolle bare partiets hensynsløse ideologi kan tjene på det.  Norge er blitt spart for vold, terror og nedslaktning av menneskeliv, men for hvor lenge?

Jeg var vitne til streikeurolighetene i Telemark i 1931.  Det var brutalt og hensynsløst.  Jeg glemmer det aldri.  Skal vi igjen oppleve disse brutale krefters hensynsløse og meningsløse fremferd?  De krefter som setter dette spillet i gang har kastet alle hensyn over bord for å fremme sine ideologiske mål; nemlig å overta styre og stell.  Og ærlig talt, jeg tror de klarer det.  Først og fremst fordi de i sitt hjerte hater alt som har med Gud og kristendom å gjøre, men også fordi de selv vil styre sine veier.  De har selv valgt å ikke ta hensyn til advarsler og det er de demoniske krefter som styrer deres skritt mot total ødeleggelse og kaos.

Legg merke til det jeg her skriver og kom det i hu når det skjer for at ingen skal beskylde Gud for urettferdighet når det skjer.  Ingenting er tilfeldig her på jorden.  Det faller ikke engang en spurv til jorden uten at Gud vet om det.  Det hatet som bygger seg opp i de store politiske motsetningsforhold vil uvilkårlig ende med forferdelse.  Jeg skriver ikke dette for å fylle bladet med en utspekulert artikkel, og heller ikke av politiske grunner for det interesserer meg mindre enn hva Gud sier, men for å advare menneskene mot den vei de har valgt å gå, likesom han advarer meg.

Det er heller ikke noe sentimentalt sludder jeg kommer med, men en henstilling til alle politikere om å besinne seg, og stoppe opp for faresignalene som er tent for velstandslandet Norge.  Om Gud ikke hadde talt til meg ville jeg aldri ha skrevet denne artikkelen.  Den er ikke drevet av en impulsiv handling.  Vær oppmerksom på det!