Fredag, 8. desember 2023

375px OsirakLocationNedenstående artikkel skrev Aage Samuelsen for 40 år siden (1983), på bakgrunn av verdens massive fordømmelse av Israel etter det såkalte Osirak-angrepet (også kalt Operasjon opera) hvor Israel bombet den irakiske atomreaktoren i Osirak i 1981. 

Reaktoren var under konstruksjon og lå utenfor Bagdad. Den ble påført omfattende skader. Israel begrunnet angrepet med frykt for at Irak skulle bruke reaktoren til å produsere atomvåpen.  Kilde: Wikipedia.  Red.

KAN ISRAELS BOMBING I IRAK FORSVARES?

Vekkeropet, juni/juli 1983

AV AAGE SAMUELSEN

Hvis man skal bedømme det som har skjedd ved Israels bombing av atomreaktoren i Irak, må man se det fra Israels synspunkt, i lys av den Mosaiske lov.   For innfor Gud lever Israel fremdeles etter Det gamle testamentets lover.  Israel er overfor araberlandene i en forsvarsstilling, ennu med krigens redsler fra 1940-1945 friskt i minne.

Det er ingen tvil om at det er Guds finger som står bak Israels tilbakevending til Løfteslandet, ved Abraham, etter snart 2 000 års utlendighet.  Når de har fått sitt elskede land tilbake så er det etter Det gamle testamentets løfter deres lovlige eiendom.   Det er det samme som gjentar seg som skjedde med Sara og Hagar; Abraham måtte jage Hagar ut ifra Saras område, da Sara sa til Abraham: «Driv ut denne trælkvinnen og hennes sønn, for denne trælkvinnes sønn skal ikke arve med min sønn, Isak.»  Dette gjorde Abraham meget ondt for hans sønns skyld, men Gud sa til Abraham: «La det ikke gjøre deg ondt for gutten og din trælkvinnes skyld.  Lyd Sara i alt det hun sier til deg! For i Isak skal det nevnes deg en ætt.» 

På bakgrunn av dette, som verdens høyeste autoritet – den allmektige Gud – har forordnet, er det som nu skjer mellom Israel og araberne en tro kopi av det som skjedde med Sara og Hagar, og som en plan etter de bibelske profetier fullt ut forsvarlig, da arabernes hensikter er å tilintetgjøre Israel fordi de mener at «Palestina» er deres eiendom – hva det ikke er – og at Israel er okkupanter – hva de heller ikke er.

Det er derfor ikke så underlig, sett fra et humanitært synspunkt og med menneskelig forstand, at det som nu foregår i Midt-Østen fremstår som et urettferdig inngrep av Israel og blir fordømt av hele verden, men verden bryr seg ikke det minste om å se det som skjer der nede ut fra et bibelsk synspunkt.

Israel, som ble proklamert som stat i 1948, til og med med Sovjets stemme, er jødenes rettmessige eiendom.  Og det er ennu deler av det landet som okkuperes av araberne, men som er Israels eiendom, og som de vil måtte innta enten på den ene eller andre måten.  Selv ikke en hel verden – ved FN – kan hindre dem i dette.  Det er nemlig bestemt av Gud!

Sovjet, som blander seg inn i dette skuespill for å mele sin egen kommunistiske kake, vil selv bli en grav for hele det sovjetiske blodige regimet ved Harmageddon, da Gud selv skal holde oppgjør med dem som står Guds eiendomsfolk etter livet. 

Når arabernes planlegging av atomvåpen er i ferd med å realiseres så har det ingen annen hensikt enn å tilintetgjøre Israel.  Da er det fullt forsvarlig og berettiget av Israel å ødelegge disse planer før de settes ut i livet, for Israel lever etter 2. Mos. 21, 24: «Øie for øie, tann for tann». Libanon

Når vi vet hvilke lidelser dette folket har gjennomgått i årtusener, like inntil vår tid, er det snart på tide – i rettferdighetens navn – og begynne å se saken fra dette stakkars folkets side, som aldeles IKKE er okkupanter, men landets RETTMESSIGE eier – uansett protester fra hele verden. 

Det er fullstendig meningsløst av verdens statsmenn å forsvare arabernes nådeløse planer mot jødene, og å fordømme Israels forsvar av sine egne liv.  De som er så hastige til å fordømme Israel burde sette seg ned å se i Det gamle testamentet hva Gud har lovet sitt eiendomsfolk, og hvor han har satt grensene for Israels løftesland.

Det er ikke noe tilranet eiendom, men en bestemmelse utgått fra Ham som er trofast mot sine egne løfter og til Abraham og hans ætt. 

Det er derfor fullt forsvarlig det Israel har gjort i Irak.