Artikkel av Aage Samuelsen, hentet fra Vekkeropet nr.6 juni/juli 1983. Innholdet i denne artikkelen er like aktuelt i dag.


kart_israel_gtDet er umulig å forstå grunnen til det som skjer i Libanon dersom en ikke har rede på forspillet til det som hender der i dag. Det betyr absolutt ingenting hva gudsfornektere, eller dem som i det hele tatt ikke tror på Bibelen, sier eller mener. Det er og blir det Gud har bestemt og hva han har sagt som er det avgjørende faktum i det politiske spillet som foregår i det de kaller "Palestina" og Libanon i dag.
Det er nemlig ikke noe i Guds Ord som heter "Palestina", men det er kalt Kana'ans land, oppkalt etter sønn til Kam, sønn av Noa. Kam var den ene av sønnene til Noa som kom inn til sin far der han lå og sov naken, etter at han var drukken av den vin han hadde laget seg etter redningen fra vannflommen. Kam gikk ut og fortalte om det til sine brødre Sem og Jafet. De tok da et teppe, gikk baklengs inn til Noa, og la det over ham med bortvendt ansikt. Da Noa fikk høre hva Kam hadde gjort forbannet han sin sønn, og hans ætt er under forbannelsen den dag i dag.


Da Noa delte ut sin arvelodd til sine tre sønner og deres barn, gjorde også Kams sønn, Kana'an noe han ikke hadde rett eller lov til. Da Kam og hans sønner vandret til det land som skulle være hans eiendom, som han hadde fått som sin del i sydlandet, forbrøt Kana'an, Kams sønn seg mot avtalen. Da han fikk se Libanons land, ned til Egyptens bekk, og fant at det var et såre skjønt land dro han ikke inn i sitt arvede land mot vest ved havet, men tok bolig i Libanons land ved Jordans bredder og havets bredder som grenser mot øst og mot vest. Hans far Kam, og Kus og Misra'im hans brødre, sa til ham:

"Du har bosatt dig i et land som ikke er ditt, og som ikke er tilfaldet oss ved loddkastningen. Gjør det ikke, for hvis du gjør det vil du og dine sønner falde i det land og være hjemsøkt for all tid av splidens forbandelse. For med splid har I bosatt eder her, og ved splid vil dine sønner falde, og du vil for alltid bli utryddet. Bosett dig ikke på Sems boplass, for den er tilfaldet Sem og hans sønner (Israels fedre) som deres lodd. Forbandet er du, og forbandet skal du være av alle Noas sønner med den forbandelse som vi bandt oss til under ed for den hellige dommers åsyn, og for vår fader Noas åsyn. Og Kana'an hørte ikke på dem, men blev i Libanons land fra Hamat til Ægyptens adgangsvei, både han og hans sønner, inntil denne dag. Og derfor kaltes det land Kana'an. Og Jafet og hans sønner vandrede mot havet og slog sig ned i det land som var tilfaldet dem." jerusalem_nehemias

Jafet er fader til alle de folkeslag som hører inn under Gog, Mesek, Tubal og Javan (det russiske rike i dag). Her er det bare å tilføye som en opplysning at Sems ætt er Israel. Derfor kan vi bedre forstå og bedømme den kampen som foregår i Kana'ans land og Libanon. "Palestina" har aldri eksistert, det er oppkommet senere etter nesten 2 000 års okkupasjon av Israels lovede land. Det hatet som er oppstått senere mellom Sems ætt Israel, og Kams ætt Kana'an, er kun fordi Israel - etter løfte fra Gud - har inntatt sin rettmessige eiendom som intet menneskelig vesen kan forandre. Derfor er det heller ingen tilfeldighet at Jafets etterkommere, det Russiske rikes mange folkeslag, støtter opp om Jafets bror Kams etterfølgere.
Det vil, inntil Jesus setter sine føtter på Oljeberget som Israels evige konge, være splid om det som foregår i det de i dag kaller "Palestina", på grunn av mangel på opplysning om hva Gud har bestemt. Men i dette bibelske bildet teller verken sympati eller antipati. Det er kun hva Gud har sagt og bestemt som er den avgjørende faktor.