Mandag, 8. juli 2024

I avisartikkelen nedenfor, hentet fra Jerusalem Post i 1982, ser vi tydelig Norges særs negative holdning til Israel på den tiden, men verre er det at ingenting har bedret seg gjennom de mer enn 40 år som er gått siden, snarere tvert imot. 

Hva norske sosialistmyndigheter – i sin stadig voksende antiholdning til Israel – drar over den norske befolkningen av ulykke er langt fra ubetydelig.  Det er mange eksempler på det, men vi kan i første rekke vise til den uhyggelige voldsspiralen som griper om seg i alle samfunnslag – barn og ungdommer helt ned i 9-10-års alderen blir hanket inn av Foxtrot-nettverket  og dens likesinnede kriminelle fra f.eks. islamistiske miljøer.

Hatets demon har fått fritt leide, og ingen ser seg i stand til å stanse utviklingen.  Alt dette forutså broder Aage allerede på 1960-tallet, og skylden – ja den ligger hos media og de røde ekstremt kristendomsfiendtlige sosialistene, og myndighetene som gjennom mange år har sluset inn slike onde krefter – uten filter.  Disse har virkelig blod på sine hender – uten overdrivelse.  RED.

 

UTSKRIFT FRA JERUSALEM POST I 1982

 

 Jerusalem_Post_-_logo.jpeg

Hentet fra Vekkeropet nr. 9 – 1982

DET NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENTET INNRØMMER: 

UNIFIL – (DE INTERNASJONALE FN-STYRKENE I LIBANON) HAR GLITT PLO FRITT SPILLEROM.

UNIFIL soldater i LibanonKommandøren av de norske FN-styrkene i Sør-Libanon undertegnet en overenskomst med PLO som gav PLO fri bevegelsesfrihet i den norsk-kontrollerte sektoren i Libanon, uttalte den norske utenriksministeren i går.

Kunngjøringen (som ble etterfulgt av de Skandinaviske aviser) rapporterer at Israel har kommet over en kopi av dette dokumentet i Sør-Libanon.

En talsmann for Utenriksdepartementet uttalte at denne tosidige overenskomsten, eller lokale avtale mellom PLO og NORBATT (Den norske FN-styrken i Libanon), avgrenset fullmakten til de norske soldater og offiserer fra å inspisere og patruljere PLO-posisjoner i området og forbød etterforskning av mistenkelige PLO-terrorister.

Overenskomsten var en avtale om en forståelse som var nødvendig for å utføre UNIFILs mandat, sa talsmannen.

Men Israels Oslo-ambassade kalte overenskomsten en grov krenkelse av FN-styrkenes mandat i Sør-Libanon.  Israelske embetsmenn uttalte at den effektivt satte PLO iUNIFIL stand til å bringe våpen, og å utføre militæroperasjoner, i det området som de norske FN-styrkene kontrollerte.

Avisrapporten gav ingen indikasjon på hvor lenge denne overenskomsten hadde sin gyldighet.  18. juni 1982 valgte 7 000 medlemmer av FNs rådsforsamling (FN-systemet sysselsetter i dag (2024) omkring 43 000 personer over hele verden, red.anm.) å beholde de fredsbevarende styrker i Sør-Libanon for ytterligere 60 dager, til tross for den internasjonale kritikken mot dens mangel på effektivitet.

 

LES OGSÅ ARTIKKELEN:  ISRAEL OG DETS FIENDER - KRIGEN I LIBANON 1982