Torsdag, 30. november 2023

I tider med klimatoppmøter og klimakriser på dagsordenen over hele verden har vi hentet frem en kommentar av Aage Samuelsen, i forbindelse med nedenstående faximile.  Den stod å lese i Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1983 – altså for over 40 år siden.  RED.

Verdensdel torker

KOMMENTAR AV AAGE SAMUELSEN

Det er interessant å legge merke til at de profetier som Jesus gav oss, om hva som skulle skje før hans annet komme for å hente sine utvalgte hjem, blir gjengitt i massemedia – hvis en bare legger merke til det.

Det burde vekke alle dem som går under navn av å være kristen til å skjerpe sitt budskap i et fullt evangelium, med det samme budskap som disiplene og de første kristne forkynte i Ånds og krafts bevis.Klimaendringer

Jesus fortalte disiplene om hva som skulle ramme jorden: Jordskjelv, hungersnød, tørke over store deler av verden, oversvømmelse i en annen del av verden, pest og massedød, krig og rykter om krig; og hele verden skulle skjelve i frykt for det de vet vil komme til å ramme hele verden: Atomkrig.

Hvordan kan de kristne vente at verden skal forstå det som skjer rundt oss når de selv ikke forstår?  Kristelig Folkepartis kamp om stortingstaburettene er en skam og en hån mot troens evangelium.  De har ingen rett til å kalle seg Kristelig Folkeparti.

Det er derfor interessant å følge med, ikke bare i Bibelen, men også i det nødrop som kommer gjennom massemedia.  Et skrik om hjelp fra katastrofen som ubønnhørlig vil ramme hele verden.

HUSK AT DETTE ER ET VIRKELIG FAKTUM.