Tirsdag, 17. oktober 2023

Av redaksjonen

Velkommen til Faktuell ARENA i oppfrisket design.  Siden januar 2007 har vi vært på nett, med historisk og tidsaktuelt innhold fra virksomheten Vekkeropet Maran Ata, Vekkeropet Dalen AS og med ulike aktuelle saker som angår oss.  I løpet av disse snart 17 årene som er gått har tusener rundt om i verden gjestet nettsidene våre.  Vi her i redaksjonen føler på en stor takknemlighet og ydmykhet for muligheten vi har til å bringe dette mektige uforgjengelige budskapet – som lever og er – ut til folk; for det er jo faktisk slik at broder Aage prediker den dag i dag, slik det står i Hebr. 11. kap.; De taler endog efter sin død. 

Israels flaggVi lever i en tid hvor hele verden står i brann, og er undergangen nær.  Krigen i Ukraina, og nå den islamske terrororganisasjonen Hamas/IS’ despotiske angrepskrig mot Israel som bevisst går etter uskyldige sivile, er svært skremmende og opprørende.  Det er derfor ekstremt provoserende at norske myndigheter, og mange andre land, fordømmer Israel og stempler dem som apartheidstat.  Israel har, som alle andre demokratiske land, en lovfestet rett til å forsvare seg mot enhver fiende som angriper dem, og fienden er Hamas/IS, verdens farligste terrororganisasjoner.  Det er rett og slett ikke til å tro at norske myndigheter tar en slik beslutning, dog er det sant.  Det er et motbydelig skue der de vrir seg som ormer når de blir spurt om sin innstilling til Hamas.  HVOR ER LOGIKKEN? 

Da Russland brutalt overfalt Ukraina samlet verdenssamfunnet seg i forsvar for Ukraina.  De kan bare be om våpen og få det umiddelbart.  Den ene bedriften etter den andre boikottet Russland og trakk seg ut av landet, og Russland er nå mer eller mindre isolert og fordømt av den vestlige verden.  Mens Israel derimot – også den angrepne part – den eneste demokratiske staten i hele Midtøsten – angripes og sables ned. Hatet til det jødiske folk og landet Israel er bunnløs, det er så enkelt som at: «Det er bare fordi de er jøder».  Størrelsen på staten Israel er 20 000 kvadratkilometer (foruten de såkalte «okkuperte» områder), størrelsen på de omkringliggende arabiske territorier er 14 – fjorten – millioner kvadratkilometer.  Dette er holocaust om igjen. 

At norske myndigheter fordømmer Israel er IKKE i takt med folket.  Vi er mange som er rasende over dette, men som vanlig er det like vanskelig å få de blodrøde sosialistene til å se virkeligheten og sannheten i øynene som det er å gjøre natt om til dag.  De befinner seg virkelig i bakvendtland.

Det ER Hamas/IS som er terroristen, som bedriver en demonisk og barbarisk angrepskrig mot Israel, og bestialske massakre av uskyldige sivile for deretter å holde fest med sykelig latter og selvskryt av sine onde gjerninger, og gladelig viser frem sine blodige hender – bokstavelig talt.  

De aller fleste – bortsett fra sosialistene – hører og forstår hva Hamas/IS ytrer om sine bestemte mål, og som de også har nedfelt i sitt charter: Først og fremst å utradere Israel, drepe alle jøder, gjøre staten om til islamsk territorium, og dernest skaffe seg verdensherredømme.  Man må være bevisstløs eller ha en IQ langt under pari for ikke å skjønne at en og en er to.  

Det går ikke an å gjøre som sosialistene, med sine falske kjærlighetsapostler, som ønsker Satan til himmelen: Nemlig å påstå at terroristene ikke «mener det bokstavelig», og/eller at «de kjemper en frihetskamp».  Hamas går ikke engang av veien for å bruke sitt eget folk som menneskelige skjold. Hamas’ krigere er iskalde, følelsesløse og indoktrinerte «soldater» fra fødselen av.  De blir foret med død og fordervelse i det øyeblikk de entrer verden, dødens Islam og Jihad er det eneste som betyr noe. Selv de som kaller seg «palestinere» vil jo ikke ha dem der de er.

Men sosialistene, joda, de heier like villig på Hamas, sender (in)direkte millioner av norske skattebetaleres kroner i støtte til dem, og nekter å kalle dem terrorister.  De må jo rett og slett lide av varige svekkede sjelsevner.  Det er tragisk, og en stor ulykke for landet vårt, at vi har slike politikere. 

Saken er krystallklar. Dersom ikke Israel nedkjemper Hamas/IS/Hizbollah/Iran, og araberverden for øvrig, som står klare til å utradere dem vil resten av verden raskt stå for tur.  Israel er det uttalte målet, og landet som – så lenge de klarer å holde stand – står i veien og hindrer for en stor del ytterligere utbredelse av Islams erobringer.  Hamas følger ikke krigens lover og regler – de ER OG FORBLIR SATANS EGNE STRATEGER.

Vi skal også minne leserne om at det finnes fantastiske artikler her på nettsidene, som broder Aage har skrevet om nettopp temaet Israel og dets fiender, og om det som skjer i verden i dag.  Aage var en sann og ekte venn av Israel, og hadde alltid et lynskarpt blikk på Israel – understøttet av Guds eget ord – om jødenes land og deres eksistensielle Gudgitte rettigheter.  (Les Josva kap. 15.)

Hærskarenes Gud har sagt om sitt folk: Sak. 2, 12: «… For den som rører ved eder, rører ved hans øiesten …».  GLEM IKKE Å BE FOR ISRAEL.

Les også Aages artikkelen: Da jeg møtte Peter (faktuellarena.no), her.  Vi setter opp noen linker til noen av artiklene han skrev om Israel her: