Mandag, 30. august 2021

Redaksjonen i Faktuell ARENA

Anna Elisabeth Tulla Samuelsen skriver på sin FB-profil (bildet nedenfor): «På vei til Dalen Hotel på dugnad».

Tulla Samuelsen er snart 70 år gammel, men eier ikke selvrespekt. Igjen lyver hun for å profittere på folks uvitenhet, tross at hun vet at vi som var på Hotel Dalen kan fortelle en helt annen og ikke minst sann historie.

Sannheten er at verken hun, eller de to som sitter ved siden av henne, har noensinne – under den tiden Aage og Vekkeropet Dalen AS eide hotellet – vært på dugnad på Hotel Dalen.

P vei til Dalen Hotel

Det som er sant, og hva som skjedde på Hotel Dalen og ellers i virksomheten Vekkeropet Maran Ata, er særdeles viktig når historien skrives.  Vi her i redaksjonen var alle – i sterk motsetning til Aages kjødelige barn med eksfruen – deltakere i denne.  Fra august/september 1983, da Aage kjøpte hotellet og frem til sommeren 1987, arbeidet vi i front.

Historien i detaljer kan du lese i magasinet Faktuell ARENA hvor vi har skrevet ned det som angår kjøpet og restaureringsarbeidene på Hotel Dalen i vår tid, men også en del av det som skjedde noen år fremover etter Aages bortgang.

Riktignok dukket noen av barna hans opp på hotellet fra tid til annen, men det var slett ikke dugnadsarbeide de kom for, de hadde helt andre ting fore når de var der.  Ting som var svært ødeleggende både for prosjektet, Aage og oss andre som jobbet der.  Nedenfor kan man lese noen få av søskenflokkens ugjerninger på hotellet under den tiden vi jobbet som mest intenst med restaureringen, og dette er SANN HISTORIEFORTELLING! 

 

SØSKNENE SAMUELSENS «BEDRIFTER» PÅ HOTEL DALEN 

Anna Elisabeth (Tulla) Samuelsen ankom først hotellet under et sommerstevne i juli 1985, sammen med sin mor Elisabeth Samuelsen, og sin sønn som da var mellom 12-14 år gammel. Hva som skjedde under dette besøket er det flere som aldri kommer til å glemme.  

Faktuell ARENA - historisk magasin - faktuell ARENA 2007 nr. 2 

I kapittelet i lenken ovenfor: «SOMMERSTEVNE JULI 1985», side 10, står beretningen om Tulla Samuelsens tyveritokt på Hotel Dalen.  

Sammen med sin mor Elisabeth, sin eldste sønn og bror Kenneth Samuelsen (avdød 2016), (sistnevnte var betalt ansatt på hotellet fra omkring juni 1984 inntil han fikk sparken av Aage i aug.1985), lempet de møbler og saker og ting ut gjennom vinduet fra et av rommene i 2. etg., og firte tingene ned stillaset på utsiden.

Gjenstandene ble straks stuet inn i Tullas bil som stod klar på baksiden av hotellet. 

Tidspunktet var velregissert fordi det skjedde mens Aage m/venner var opptatt med møtet som foregikk ved inngangspartiet til hotellet.  Hun måtte jo sikre seg at Aage ikke så hva hun gjorde. Det hun IKKE var klar over, var at det var andre personer som overraskende ble vitne til tyveriet.

Da alt var klappet og klart, stod hun på GOD avstand og ropte til Aage som fremdeles stod på hotelltrappen: «Ha det pappa! Nå kjører vi!» Hva hun stjal med seg kom aldri tilbake til hotellet. 

Nest eldste datter, Åse Samuelsen (død 2017) konfronterte senere moren sin ang. denne saken, men da ble moren illsint og svarte: «Tulla var i sin fulle rett til å gjøre dette, fordi hun er så glad i gamle ting.» 

Hva gjaldt Kenneth Samuelsens «dugnadsinnsats» står det å lese i lenkene nedenfor.  Les mer på neste side ....

 

Faktuell ARENA - historisk magasin - faktuell ARENA 2006 nr. 5

Se kapittelet på side 10 og 11 med overskriften: «UBUDNE GJESTER».

Kenneth Samuelsen tok inn et ukjent antall ubudne gjester til hotellet – bak ryggen på Aage! Det var såkalte «gjester» som – lik Kenneth – hadde som hovedgeskjeft å feste, drikke og ture på med andre tyngre saker.  En av disse «gjestene» etterlot seg en telefonregning på over 20 000,- 1984-kroner!!  Fakturaen lyver ikke, og var en hårreisende sum den gang.   Regningen måtte jo betales, og det holdt hardt, men den ble betalt ved hjelp fra flere av oss andre i virksomheten.  Den frekke personen som Kenneth hadde invitert til å bo der måtte selvfølgelig forlate hotellet pr. omgående da alt dette ble kjent for Aage. 

Faktuell ARENA - historisk magasin - faktuell ARENA 2007 nr. 3 

Kapittelet i lenken ovenfor, side 7 og 8: «TYVERI OG OPPSIGELSE» - beskriver Kenneth Samuelsens tyveri fra gavekassen som hang på inngangsdøren, hvor besøkende gjerne la igjen pengegaver til hotellet, samt fra kasseskrinet der penger fra salg av kassetter, bøker osv. ble oppbevart.  Det endte med at Kenneth ble sagt opp av Aage med øyeblikkelig virkning, 30. august 1985.  Vekkeropet Dalen AS sekretær og styremedlem, May-Britt Hansen, ble bedt om å skrive oppsigelsen.

Kenneth raste over dette, og gav Synnøve skylden for at han ble sagt opp, som han gjorde med mye annen styggedom han «bidro» med på hotellet og andre steder. Men alt dette klarte han utmerket godt på egen hånd. Han var gjennomført uærlig i alt han foretok seg. I utgangspunktet gav Aage ham lov til å være på hotellet fordi han sa han var «sliten og overarbeidet»!!

Les også kapitlet i samme nr. av Faktuell ARENA – side 8: «KIOSK-HJELP OG NYE UNDERSLAG».  Åse Samuelsen skulle passe kiosken et par dager sommeren 1985.  Men, fordi hun «manglet penger» tok hun like gjerne med seg hele helgens omsetning, og brukte deler av dem på «langpils» hun kjøpte på Bandak Hotel.  Senere angret hun sin brøde og betalte tilbake noe av summen.  Åse sa en gang «det var mamma som lærte oss å lyve og stjele», noe som i seg selv er bare tragisk. 

Faktuell ARENA – historisk magasin – faktuell ARENA 2008 nr. 6 – sidene 10-11  

Under kapitlet: «GRENSELØS FREKKHET» kan man lese beretningen om da Åge Rudolph Samuelsen (Aages eldste sønn), uten lovhjemmel eller annen gyldig grunn, reiste opp til Dalen og "hentet" (les stjal) med seg en mengde saker og ting fra Hotel Dalen høsten 1988 – ett år etter at Aage døde!   Merk at VI (bl.a. undertegnede i Faktuell ARENA) som også var av Aage betrodde venner i Vekkeropet, ble som følge av selskapets statutter kort tid etter hans bortgang, rettmessige eiere av aksjene i selskapet Vekkeropet Dalen AS.  Åge Rudolph hadde ingenting på Hotel Dalen å gjøre!

Likevel, med gamle-lensmannen på Dalen (som forholdt seg mer eller mindre tilfeldig med lover og regler) på slep, låste de seg inn på hotellet – uten lovhjemmel – med en falsk H-nøkkel som en av våre tidligere «venner» (som viste seg å være svært svikefull) tidligere hadde filt opp ulovlig. Der rotet de rundt på våre private rom hvor vi bodde under restaureringen, men som da enda ikke var tømt.  Hva han tok med seg av de unike eieres ting står å lese i lenken. Stjålet fra våre rom på Hotel Dalen.

AAGE SAMUELSENS REAKSJON OG FORTVILELSE 

Aage var sint, fortvilet og oppgitt over de mange stygge angrepene, for det var jo ham det rammet mest. Han syntes det var svært pinlig, og var overgitt over å oppleve sine voksne barns framferd så skrupuløs.  Han sa: «De har alltid ødelagt alt for meg, og nå gjør de det igjen».

Ingen i søskenflokken Samuelsen ytte «et rødt øre», langt mindre fysisk egeninnsats i kampen for Hotel Dalen. Tulla Samuelsens påstand om deres «dugnadsinnsats» på Hotel Dalen er en rett og slett en hån og et sleivspark mot de virkelige dugnadsarbeidere! Men så var de også eksperter på å mobbe og holde narr av flere av oss som jobbet hardest; vi som stod på natt og dag, og brukte all vår fritid og krefter på dette arbeidet, pluss at vi også bidro økonomisk med mangfoldige tusener av kroner.  

DOKUMENTERT HISTORIE 

Vi anbefaler folk å lese historien i sin helhet som ligger ute her på våre nettsider.  Den omhandler både hotell-saken og svært mye av hva som skjedde etter Aages bortgang.  Den er sann og svært godt dokumentert. Les her.