Fredag, 18. juni 2021
ANNA ELISABETH (TULLA) SAMUELSEN LYVER IGJEN
 
Av redaksjonen i Faktuell ARENA 
 
Anna Elisabeth (Tulla) Samuelsen er administrator for en av de falske Aage Samuelsen-profiler på Facebook, der hun misbruker Aages gode navn og rykte som forkynner.  Uvisst for hvilken gang har hun igjen gått offentlig ut med rystende løgner om ham. 
Nå lyver hun ikke bare om ham, men setter seg også ut med Gud og hva han har virket gjennom sin tjener, broder Aage. 
Teksten øverst i skjermbildet fra Facebook nedenfor kommer fra en som har vært på Aages møter.
Løgnutsagnet med påfølgende hånlige kommentar av Tulla Samuelsen leses i svaret nedenfor:
 
Face book skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulla Samuelsen er utrolig frekk, og slett ikke så intelligent som hun selv mener hun er, og åndelig kunnskap og innsikt er hun blottet for. Det forundrer oss at hun vil vise seg så til de grader respektløs både mot Gud selv, mot den Guds mann Aage Samuelsen, og at hun TØR blande seg inn i åndelige anliggender.
Hun skjønner tydeligvis ikke at det finnes tusener av mennesker som fortsatt lever, som har vært på Aages møter og ved selvsyn sett og hørt om disse mirakler. De har lest Aages bøker og mangfoldige har selv opplevd fantastiske helbredelser av alle slag. 
Disse menneskene, hvorav mange er frelst, døpt og åndsdøpt, VET at det skjedde guddommelige mirakler under Aages talerstol, ja til og med har en kvinne stått opp fra plutselig død under ett møte i Turnhallen på 70-tallet.  Flere var vitne til det!
 
HELBREDET PÅ MØTE ETTER Å HA VÆRT LAM I BENET
 
Et par av disse store mirakler kan leses i artiklene «Moss 1954, avisene begynner å skrive» og «Pinsevennenes historiske sommerstevne 1957», som vi har lagt ut her. Bl.a. fortelles det om fru Marie Hansen fra Saltnes, et lite tettsted mellom Moss og Fredrikstad, som opplevde å bli helbredet for nettopp lamhet i benet på et møte i Moss i 1954, etter at Aage hadde bedt for henne. Les også «vitnesbyrd fra fru Nanna Myhra fra Ulefoss», som er hentet ut fra avisen Varden i 1957.
I Maran Ata-bladet nr. 1/1962, artikkelen «Pinsevennenes historiske sommerstevne 1957», skriver Aage bl.a.: «… I 1954 skjedde herlige ting på møtene i Moss, hvor endog en dame ble frelst og helbredet for lamhet i venstre ben.  Dagbladet og Vårt Land rykket ut med et råttent angrep mot meg.  Damens helbredelse ble sabotert og mistenkeliggjort av ledende pinseforstandere, men dette ble kraftig tilbakevist av damen selv i nærvær av forstanderen for pinsemenigheten i Sarpsborg (som jeg ikke husker navnet på) og forstander Thoralf Gilbrant. På et møte jeg hadde i juni måned 1961, stod denne søster opp og vidnet om sin frelse og helbredelse …». 
 
DIKTER OPP VERDISYN OG TALEMÅTER
 
Tulla Samuelsens atskillige løgnutfall mot broder Aage er medvirkende til at uvitende mennesker kynisk blir presentert en helt annen historie. Hun bekjenner seg selv som agnostiker, men er likevel så «dristig» at hun begir seg ut på et åndelig område hun ikke har det aller minste kjennskap til, og her koketterer hun og slår om seg med den ene bløffen etter den andre, som om hun «vet alt» fordi hun er «datt’ra te Aage».  Hun skjemmer seg ut, og gjør seg selv til latter, ved sin avslørende historieløshet og åndelige analfabetisme.
At hun gjør Aage til en løgner og prøver å rive ned det han bygde opp igjennom sitt evangeliske virke, fra han ble frelst og frem til den dagen han forlot denne verden, er atskillig verre.  Les mer på neste side ....
 
 
For å gjøre seg interessant dikter hun opp verdisyn og talemåter broder Aage ALDRI hadde. Som f.eks. å fastslå at han mente «homofili var helt greit», og at «rockemusikk var flott», eller «at han var på godfot med statskirken».
Ingenting av dette er sant! Aage avskydde rockemusikk! Hør selv her hvordan Aage advarte mot rockenrøsten fra helvete! 
I tråd med hva Bibelen sier, synes han IKKE homofili var «helt greit»!  En journalist stilte en gang Aage spørsmålet: «Hva mener du om homofili?» Aage svarte: «Jeg trenger ikke mene noen ting, naturen selv taler.  Vår anatomi forteller oss at det er feil!  Men hvis du ikke kan hjelpe dem, så la dem i det minste være i fred.»
Når det gjaldt Statskirken, så kjente han riktignok mange hyggelige mennesker som hørte til der, men statskirken som sådan, og dens falske lære, var han aldeles IKKE «på godfot» med.                                                                                                                                            
De kraftige advarslene mot presteskapets falske statskirkelære hadde Aage full dekning for i Guds ord!  I dag ser folk mer og mer humbugen i dette religiøse skuespillet, men slik har kirken alltid opptrådd, også da Aage startet sin virksomhet på 1950-tallet og i årene fremover, så dette er ikke et nytt fenomen.  Les Aages artikkel fra 1979: «Statskirkens falske lære». 
 
HUMANETIKER OG AGNOSTIKER TULLA SAMUELSEN
 
Agnostiker/humanetiker Tulla Samuelsen er også sosialist, noe som antakelig skyldes hennes manglende forståelse av hva det egentlig innebærer.  En våken person, kristen eller ikke, ser og forstår hvilke uhyggelige krefter som ligger i den ideologien.
Hennes interessefelt, som kan sees på hennes FB-profil, går i Satanrock, russisk kommunisme, Cannabis, venstrepopulisme, russisk ambassade, Yoko Ono, John Lennon, osv.  Sagt med andre ord: Ingenting som har med den levende Gud å gjøre.
 
MANER TIL PROTESTER
 
Håper enhver som kommer i skade for å lese Tulla Samuelsens falske fremstilling av Aage, oss nære medarbeidere, og alle andre i den virksomhet Aage bygget opp gjennom 40-50 år, våkner opp og ikke lenger lar seg dupere av hennes triks.  For hun går virkelig all-inn i rollen som «bedårende engleaktig pappa-jente».  Men vær obs!  ALT er falskhet – tvers igjennom.  Både hun selv og flere av hennes søsken motarbeidet alltid Aage.
 
Det skal også sies at Tulla Samuelsen hadde noen «gjesteopptredener» på møtene i Turnhallen i Oslo på slutten av 1970-tallet, men hun kom alltid ca. ti minutter før møtet var slutt, og da i ens ærende for å tigge penger av faren, hun trengte penger til mat, må vite. Dette fikk særlig triste konsekvenser for virksomheten, nemlig at noen rett og slett sluttet å gi kollekt, fordi de «ikke var interessert i å være med på å finansiere hennes negative livsførsel», som de sa.
Men, så har hun også vært ute i et SE og HØR i 1989 og uttalt om Aage, bl.a. «… når han stod på prekestolen tålte jeg ham ikke.  Da ble han som en fremmed».
Også på denne siden av 2000-tallet, har hun i et intervju med en Oslo-avis, sagt at hun «… oppfattet det som en tragedie at han ble en kristen.»
 
Det er et paradoks at så lenge Aage var blant oss ble han av «barna» sterkt motarbeidet. De gjorde det fryktelig vanskelig for ham, og påførte ham mye smerte. De var like stygge med ham som de har vært/er mot oss. Etter hans bortgang har de etter hvert oppdaget hvor stor respekt han fortsatt nyter hos levende kristne, og generelt hvor stor popularitet han nøt hos folk i alle leirer – som eldstedatteren Edna Kallevik sa i et intervju: «Vi visste ikke hvor stor han var».
 
MISBRUK AV AAGES NAVN
 
Nå vet vi at det er folk som har kommentert på den falske FB-siden til Tulla Samuelsen at det for dem blir veldig feil der hun utgir seg for å være «Aage Samuelsen».  Dette er «ikke greit, siden han er død», mener vedkommende.  Tulla Samuelsen ble av samme person anmodet om å omdøpe FB-siden til å være en «minneside» om Aage, eller på annen måte lage et skille mellom seg og den Aage Samuelsen som for lengst har godt bort.  Tulla Samuelsen var en smule enig, men skrev at hun ikke «visste hvordan hun skulle gjøre det»! 
 
Vi advarer folk på det sterkeste mot å tro Tulla Samuelsen, hun er en simpel løgner. Det er en antikristelig ånd som opererer her, som utnytter folks uvitenhet.   Det står om løgneren:
 
«… for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»  Joh.Evg. 8, 44.