Søndag, 6. januar 2019

Av Ottar Røyrbotten

Eg blei svært opprørt då eg her ein dag på nettet fann mange «bøker/hefter» av en som heiter Leif Krogstad. Makan til fantasi skal ein leita lenge etter.

På nettet gjev han seg ut for å ha kjent Aage Samuelsen gjennom fleire år. Dette er rein og skjer LØGN!

Det er kun eit møte han har vore på, og der virka det som om han nyleg har teke kontakt. Ut frå det kan han, eller har ingen rett til, å utnemna seg sjølv som Aage sin etterfylgjar, eller å ha møter i hans, eller Vekkeropet Maran Ata sitt namn.

Med ondsinna løgner omtalar han dei som stod Aage nær i verksemda. Det er ingen grunnlag for grove skuldingar som «teke livet av», «tjuveri av pengar», «at barna til Aage ikkje har fått noko» osv. LØGN alt saman.

Kor han har fått inspirasjon frå er ikkje ukjent for meg. Aage Samuelsen sine livsarvingar har kome med slikt før, både i bøker, på nettet, og media elles.

I bladet, Vekkeropet, som Aage Samuelsen gav ut gjennom mange år, les eg om at han var veldig glad i dei venene som stod han nær. Der er det ikkje eit vondt ord å sjå. Dette veit eg.  Påstandane både han, og Aage sine livsarvingar kjem er dermed grunnlause.