Forord fra redaksjonen 

Torsdag, 2. juli 2015

235px-Jerusalem infobox imageAAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

Aage Samuelsen var en sann og ekte Israelvenn.  Han hadde alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud måtte hegne om og bevare Israel og sitt spesielle folk jødene. Ikke fordi jødene er så prektige eller ufeilbarlige, for de er ikke annerledes enn andre folk på det menneskelige plan, men fordi Aage trodde Gud og respekterte det Han har sagt i sitt Ord og bestemt for landet Israel og det jødiske folk.   

Fra talerstolen minnet han ofte folk om å be for landet Israel og jødene.  De som var med i virksomheten eller deltok på møtene husker nok det enn i dag. 

Vi tør påstå at Norge aldri noen gang har hatt en større Israel- og jødevenn enn Aage Samuelsen.  I Bibelen står det «Den som velsigner Israel vil jeg Herren velsigne, og den som forbanner Israel vil jeg Herren forbanne».   Den første delen av skriftstedet var det Aage praktiserte i ord og handling. 

JERUSALEM – ISRAELS HOVEDSTAD

30. juli 1980 ble den for verden omstridte «Jerusalem Law» stadfestet i Knesset i Israel, hvor det bl.a. heter at Jerusalem – udelt og forent – er hovedstaden i Israel, og sete for statens president, Knesset, Regjeringen og Høyesterett.  

Les mer her: Basic Law- Jerusalem- Capital of Israel (archive.org)

Loven ble for hard kost for FNs sikkerhetsråd, de likte svært dårlig at Øst-Jerusalem var innlemmet i «Stor Jerusalem» (Yerushalayim rabtiom) som landets hovedstad, og den 20. august 1980 fordømte FN lovformuleringen i «The Jerusalem Law» i UNSC resolusjon 478.  Fordømmelsen medførte at flere land trakk sine diplomatiske tjenester ut av byen.

Med nevnte hendelser som bakteppe skrev Aage Samuelsen artikkelen «ISRAELS HOVEDSTAD JERUSALEM». Den ble trykket i Vekkeropets oktobernr. i 1980 under artikkelserien: «Hva ser du i Guds Ord?»: Ordlyden forteller klart og tydelig at den ikke er skrevet ut fra en klissete «Jeg elsker Israel og jødene frase».  Aage hadde et langt dypere, åndelig og mer innsiktsfullt syn på Israel og jødene som Guds eiendomsfolk og den rolle Gud har gitt dem i sitt oppgjør med sine fiender; - Satan og hele hans ondskapshær, - enn de fleste andre har. Og Satan er veldig klar over den rolle Israel og jødene spiller i hele Gud plan, derfor egger han også land og folk til strid mot Israel.  Egentlig er det en strid mot Gud selv og hans nevnte plan.