• SOSIALISTTROLLET FÅR NÆRING FRA HAMAS

  AV REDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

  opprinnelig22

  Den 29. november 1987 – fire timer før Aage Samuelsen forlot denne verden – skrev han sin aller siste artikkel.  Artikkelen ble ikke ferdig, men den gjorde likevel dypt inntrykk på leserne.  Les den her: Den skjulte kristendomsforfølgelsen i Norge (faktuellarena.no).

  Gjennom sin 40-årige predikantgjerning skrev han mange artikler hvor han avslørte og advarte mot mørkerøde sosialist/kommunistiske krefters ekstreme hersketeknikk og dens ustanselige knebling av trosfriheten og ytringsfriheten her i landet.  Sosialismen er og blir antikristelig i all sin gru, og hatet mot de kristne tiltar mer og mer.  Det er ikke utopi å tenke at Norge vil komme til det punkt å gjøre som Russland; å fysisk gjøre av med de som tror på Gud.   Les også artikkelen: VAR JESUS DEN FØRSTE SOSIALIST? (faktuellarena.no)

  Vi som kjenner til historien bak Aages artikler, og ikke minst hans erfaringer innenfor feltet, ser en tydelig forlengelse av hva Aage opplevde av ondskapsfull kristendomsforfølgelse fra kommunistlandet Norge, og hva det norske folk (i særdeleshet den kristne delen av befolkningen) nå opplever fra alle grener av sosialistkommunismen ...  Les hele artikkelen her

  Les også siste artikkel:  Hvor er du? Publisert 14. juli 2024.

 • LIBANON - SPLIDENS LAND

   

  Kart IsraelLIBANON – SPLIDENS LAND

  Artikkel av Aage Samuelsen, hentet fra Vekkeropet nr.6 juni/juli 1983. Innholdet i denne artikkelen er like aktuelt i dag.

  Det er umulig å forstå grunnen til det som skjer i Libanon dersom en ikke har rede på forspillet til det som hender der i dag.  Det betyr absolutt ingenting hva gudsfornektere, eller dem som i det hele tatt ikke tror på Bibelen, sier eller mener.  Det er og blir det Gud har bestemt og hva han har sagt som er det avgjørende faktum i det politiske spillet som foregår i det de kaller ”Palestina” og Libanon i dag.  Les hele artikkelen her:

 • REDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

  Aage Synnve og May BrittVEKKEROPET MARAN ATA OG FAKTUELL ARENA

  Slik verden er i dag, er det ikke fritt for at mange er redde og søker å finne en trygg havn. Vi er i så måte av den oppfatning at nettsidene til Faktuell ARENA tjener som en kilde, og en åndelig veileder, i en hverdag som for mange oppleves både tung, vond og vanskelig. Det er derfor en stor glede for oss å formidle dette budskapet som i sin høyeste form viser til ekte bibelsk tro, håp, frelse og legedom.

  Vi her i redaksjonen var frontarbeidere, tidsvitner, og levde midt i sentrum av begivenhetene, i Vekkeropet Maran Ata og Vekkeropet Dalen AS, gjennom flere tiår, og har tatt vare på alt som angikk oss i virksomheten til minste detalj.  Hva vi bringer av åndelig karakter, så som møtene, sanger, radio- og videoopptak, artikler, taler og historien om hva innbitte motstandere gjorde mot den Guds mann Aage Samuelsen og hans nærmeste medarbeidere, får vi ofte svært hyggelige og gode tilbakemeldinger på. Det inspirerer oss til å fortsette det viktige arbeidet, og til å yte ennå mer. 

 • I BIBELENS LYS

  Bibelen

  ARTIKKELSERIE I VEKKEROPET

  Ofte kom det inn spørsmål til broder Aage fra mennesker som ønsket svar på forskjellige ting de undret seg over i Guds Ord.

  Vi laget derfor en artikkelserie i Vekkeropet som vi kalte «I Bibelens lys», der folk fikk svar på sine ulike spørsmål.

  Det var også mange som spurte Aage direkte om emner de var opptatt av, og ønsket svar på.

  Artikler som naturlig hører til under denne overskriften vil også bli lagt ut her: Siste: Herrens hånd har rørt ved mig - Side 26 (faktuellarena.no), publisert 7. mars 2024

 • HVA SER DU I GUDS ORD?

  FAST SPALTE I VEKKEROPET

  Artikkelseriehva-ser-du2n «HVA SER DU I GUDS ORD» var en fast spalte i bladet «VEKKEROPET – TIDSSKRIFT FOR MARAN-ATA VEKKELSEN».

  Her tar Aage Samuelsen oss med inn i bibelske spørsmål som mange synes er vanskelige, og de aller fleste vil ganske sikkert kjenne seg igjen i de ulike problemstillinger han tar for seg. Artiklene er som Paulus’ brev til menighetene, de veileder oss til dypere innsikt i Guds frelsesverk.

  Les også forordet av Aage Samuelsen. Les artiklene her:

  Siste artikkel: Hvor er du? Publisert 14 juli 2024

 • AAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

  Aage AltaOM AAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK 

  Aage Samuelsen var en sann og ekte Israelvenn.  Han hadde alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud måtte hegne om og bevare Israel og  sitt spesielle folk – jødene.  Ikke fordi jødene er å prektige eller ufeilbarlige, for de er ikke annerledes enn andre folk på det  menneskelige plan, men fordi Aage trodde Gud, og respekterte det han hadde sagt i sitt Ord, og bestemt for landet Israel og det jødiske  folk.  Les blant mange andre artikler: Guds løfte til Israel, her.

  Fra talerstolen minnet han ofte folk om å be for landet Israel og jødene.  De som var med i virksomheten, eller deltok på møtene, husker  nok det enn i dag.  Vi tør påstå at Norge aldri noen gang har hatt en større Israel- og jødevenn enn Aage Samuelsen!

  I juli 1980 ble den for verden omstridte «Jerusalem Law» stadfestet i Knesset i Israel, hvor det bl.a. heter at Jerusalem – udelt og forent  – er hovedstaden i Israel, og sete for statens president, Regjeringen og Høyesterett.  Les mer her: Basic Law- Jerusalem- Capital of Israel (archive.org)

 • MARAN ATA - I BEGYNNELSEN

  Aage-fesitivitetenMARAN ATAS BEGYNNELSE OG FORTSETTELSE

  Gud talte til meg at jeg skulle gi det navnet Maran Ata, og at det skulle være et stadig vekkerop: JESUS KOMMER SNART!

  Jeg visste jo allerede tidlig i Maran Atas første tid at det var enkelte som hadde tatt mål av seg til å være ledere, og som ganske snart holdt rådsmøter bak min rygg og laget sine egne statutter for å bli en organisert Maran Ata-menighet, midt i den vekkelsen Gud aldri hadde talt til dem om. Og det har vist seg å stemme med de faktiske forhold i dag. 

  Statuttene og lovene de laget stemmer fullstendig overens, og faller fint inn i andre kirkesamfunns smak.   Les hele artikkelen her

 • UTGIVELSER AV MAGASINET FAKTUELL ARENA

  faktuellARENA0907MAGASINET FAKTUELL ARENA LAGT UT PÅ NETT

  Den sannferdige, dokumenterte historien om renkespillet omkring Hotel Dalen, og tiden etter Aages bortgang (perioden 1977 til 2005), som vi har nedskrevet og utgitt i magasinet Faktuell ARENA i årene 2006-2010, kan nå leses i kronologisk orden her på våre nettsider. 

  Det ble med tiden helt nødvendig for oss å få fortalt alle de tusener på tusener som var med og støttet bevegelsen både åndelig og timelig, men også andre interesserte, hva som EGENTLIG skjedde under broder Aages og vår virksomhets utrolige kamp for Hotel Dalen, og frem til han døde 29. november 1987, men også om alt det redselsfulle og ødeleggende som skjedde etter at Aage gikk bort. 

  Broder Aage kalte kampen for Hotel Dalen: «Renkespillet omkring Hotel Dalen», hvilket er en særs dekkende beskrivelse. Les magasinene her.

 • LYD OG VIDEOOPPTAK

  LYD- OG VIDEOOPPTAK FRA MØTENE I VEKKEROPET MARAN ATA
  Det er en stor glede for oss å presentere for våre besøkende en anseelig samling lyd- og videoopptak fra de berømte møtene i Turnhallen i Oslo, men også fra mange andre steder i landet. 

  Vi tør påstå at dette er møter det ikke finnes maken til.  I fra slutten av 1970-tallet og langt inn i 1980-tallet ble Aage m/venner også invitert til å delta på messopptredener over det ganske land. 

  Det ble mye reising på oss gjennom hele somrene. 

  Du finner også bilder fra disse turene i billedalbumene.
  Finn alle lydopptakene her.

 • HATET MOT BRODER AAGE MED VENNER

  I løpet av de siste årene har journalister i aviser, og media generelt, hatt en smule endret tilnærming til predikanten Aage Samuelsen fra slik de opptrådte i 1950-årene og helt opp mot 2000 tallet. 

  Nye generasjoner har vokst opp som har erstattet de gamle ringrevene som var fulle av hat og raseri mot Aage Samuelsen og Maran Ata (senere Vekkeropet) bevegelsen. Antikristelige kommunistreportere genererte, med sin hatefulle penn, en kristendomsforfølgelse som aldri noen gang har hatt sin like i Norgeshistorien.  «Journalistisk sinnsyke, dirigert av antikristens ånd» var en av beskrivelsene Aage gav dem.  De forvandlet broder Aage til et monster, og fyrte opp hatets ild mot ham over hele landet.  Arbeiderpartiets signatur, Arthur M., skrev etter København:  «ENDELIG HAR VI FÅTT KLEM PÅ HAM!» ...

  Les resten av artikkelen HER. 

Torsdag 27. desember 2018

Av Jane Ihle

Jeg kikket litt på sosiale medier og kom plutselig over en del "stoff" som visstnok skal være skrevet av en Leif Krokstad. 

Da jeg begynte å lese det han hadde skrevet mistet jeg nesten munn og mæle, for styggere enn dette - pluss mere løgn enn dette - skal man virkelig lete lenge etter!!
Løgnene er altså så forferdelige at de må reageres på!!
Han lyver om evangeliet og lyver om andre mennesker! Blant annet lyver han så det renner av ham om folk som stod Aage S. nær, som blant andre Synnøve K. og May-Britt H. med flere.

Disse løgnene han serverer på nettet minner veldig om de samme løgnene som noen av Aages "barn" var/ er fulle av, da jeg kjenner litt til hvordan de også opererer!
Leif Krogstad markerer seg over alt med profiler med sitt navn i det uendelige, med såkalte "bøker" han har skrevet osv. osv. 
Jeg regner selvfølgelig med at normalt oppegående mennesker ser galskapen til denne personen!!
 
Noe av dette som han skriver om må da også være straffbart!!! Selvfølgelig må det være det!!
Håper virkelig denne mannen blir stoppet en gang for alle!!